Byalagets dokument

Håller samman Husås intressen

Utrymme för information /text

Stadgar

text

Mötesprotokoll

Här kan du hitta mötesprotokoll från Huså Byalag

Bygdemedel

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft.

Att söka bygdemedel

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

På länsstyrelsen hemsida hittar du blanketten som används för att söka bygdemedel

 

Huså ligger mellan Kallsjön och Åreskutan, en genuin fjällby.