Husås historia och kultur

Text-Underrubrik

Här skall text skrivas om Husås historia och kultur ink. bilder

Historien om Huså

Året är 1742 och norrmannen Anders Floor gör ett större fynd av kopparmalm på norra sidan av Åreskutan, 3 km ovanför Huså by. Två år senare görs en lika stor upptäckt av kopparmalm på den östra sidan om Åreskutan, vid Fröå. Anders Floor var anställd som teknisk expert av ett gruvbolag som bröt kopparmalm vis Snasahögarna sedan 1738. Efter malmen tagit slut flyttades verksamheten över till Huså 1742 och bröts från både Huså och Fröå från 1744. Arbetkraften rekryterades från Bergslagen, framförallt från Falun. Från att ha varit öde växte nu Huså i rask till till att bli Jämtlands största ort och förblev så i 80 till Östersund gick förbi. Kopparen fraktades kopparen till Sundsvall i roddbåtar över sjöarna, Kallsjön, Liten, Storsjön och Revsundsjön. På 1800-talet började kopparfrakten istället gå till Norge (Verdalsören).

1840 uppnåddes produktionsrekord med framställning av 40 ton ren koppar. Det fanns som mest fyra hyttor ingång samtidigt, Huså, Fröå, Slagån och Semlan. 1857 hade kopparverket 244 anställda varav 176 gruvarbetare. Bönderna i socknarna Kall, Åre och Undersåker utnyttjades som arbetskraft. Med statens hjälp tivngades de utföra dagsverken åt kopparverket. De transporterade malm och träkol med sin egna hästar och tidvis kolade de åt bruket. 1860 fanns bara Husås hytta kvar som las ner 1881 och brukets verksamhet hade flyttats över till skogsdrift. Under högdagsperioden byggdes Huså Herrgård, 1834-1837 och uppfördes som bostad åt bruksdisponent Gustaf Adolf Montgomery och hans familj. Huvudägare av gruvolaget var då grosshandlare Gustaf Beskow. Det är Gustaf Montgomerys byst Batte Sahlin skapade 1993 som kan beskådas i blomsterrundeln. Oscar II besökte gruvbolaget 1873 på sin kröningsresa till Norge och övernattade på Huså Herrgård. Rummet finns bevarat och kan beskådas.

I början av 1900-talet las bruksverksamheten ner och Huså Herrgård lämnades att förfalla.

Mall

text

Mall

text

Mall

text här

 

Huså ligger mellan Kallsjön och Åreskutan, en genuin fjällby.