Huså ligger mellan Kallsjön och Åreskutan, en genuin fjällby.

Servicefunktioner i Huså

Äta i Huså
Äta i Huså

Huså Herrgård, Cafét i Huså
Marlenas på Gruvback, restaurang vid skidbacken

Köpa mat
Köpa mat

Kall, Järpen eller Åre

Drivmedel
Drivmedel

Skoter
Bil

Marlenas på Gruvstugan

Restaurang vid Skidbacken i Huså
Mat, Musik och skönt häng.

Drivmedel

Drivmedel till skoter kan köpas

Åreskutans Hyrcenter

Huså Gruvbacken