Byalaget i Huså

Håller samman Husås intressen

Byalagets verksamhet är att ta tillvara Huså bys intressen.

Vår verksamhet bygger på samverkan

– i Byn och i Bygden –

– Mellan föreningar –

– Intressen och för Företag –

– Bofast och Besökare-

Huså Byalag är en sammanhållande länk mellan olika föreningar i Huså. Föreningen är en ideell förening som bedriver sin verksamhet utan ekonomiskt vinstsyfte. Vår
värdegrund vilar på demokrati och utgår från allas lika värde. Föreningen är partipolitiskt och religiöst
obunden. Vi strävar efter miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Värdegrunden bottnar i
bygdens kulturarv från den tid då byalaget även hade ett formellt utvecklings- och
representationsansvar i kommunen.

Aktuellt

Vad händer i Huså just nu
som Byalaget driver

Dokument

Här hitta du alla öppna mötesprotokoll
och stadgar

Bygdemedel

Här hittar du mer information om hur du söker bygdemedel

Byalagets verksamhet handlar om ATT:


• Genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen
• Vara ett av de byalag som är medlemmar i Kallbygdens Intresseförening
• Vara en del i den bygdelokala demokrati kring bygdemedel.
• Ta initiativ till, att äga och driva, att stötta satsningar, engagemang, organisationer
och funktioner som skapar nytta i Huså by
• Äga, driva, utveckla och tillhandahålla lokaler och platser som tjänar som mötes och utvecklingsplatser för Huså by
• Äga ”Huså skola” dvs tidigare skolbyggnaden i Huså by

Aktuellt
I Huså gamla skola ordnas aktiviteter för bybor och besökare, Yoga, pingis, filmvisning m.m. I november ordnas Trolltyg för barnen.

Liften – Gruvbacken

Liften är fortfarande inte såld och det finns en grupp som arbetar för att hitta en lokal lösning med ägande och drift av ortsbefolkningen. Huså Åkglädje, en förening med barn/ungdomsverksamhet vardagskväll i skidbacken. Välkommen som barn eller barnbarn på besök.


Bygdemedel

Nu är det dags att prioritera bland ansökningar för bygdemedel. Ett öppet byalagsmöte kommer att hållas den 12/2 kl. 10 i Huså skola. Du kan läsa mer om ansökningarna här:

ServiceButik

En affär i Huså igen? Arbetsgruppen har undersökt och tagit har en idé om hur vi skulle kunna ha en obemannad butik i Huså, ett koncept som provats på några orter med positivt resultat. Kommunen är positiv till att bevilja bygglov för en butik i Huså, vilket är glädjande. Det som inte är så glädjande är att Butikskedjorna tycker underlaget är för litet i Huså. Arbetet fortlöper dock med att försöka hitta en både en partner för varuleverans samt en lösning för själva driften lokalt.

Vägförbättring

Vägplan finns nu hos trafikverket. Synpunkter har lämnats in från Byalaget och förhoppningen är stor på att en förbättring av vägen kommer ske om några år. Kom ihåg att fortsätta rapportera om brister på vägen till trafikverket.

VA

Årsmöte för VA-föreningen hölls i april 2022 och projektet har gjorts om lite, den ursprungliga marken som tänkts användas visade sig vara för blöt. Nu siktar föreningen på att bygga ett reningsverk och förutom att säkra utsläppen för befintliga fastigheter enligt kommunens krav så utökas även kapaciteten för ytterligare 100 fastigheter.