Byalaget i Huså

Håller samman Husås intressen

Byalagets verksamhet är att ta tillvara Huså bys intressen.

Vår verksamhet bygger på samverkan

– i Byn och i Bygden –

– Mellan föreningar –

– Intressen och för Företag –

– Bofast och Besökare-

Huså Byalag är en sammanhållande länk mellan olika föreningar i Huså. Föreningen är en ideell förening som bedriver sin verksamhet utan ekonomiskt vinstsyfte. Vår
värdegrund vilar på demokrati och utgår från allas lika värde. Föreningen är partipolitiskt och religiöst
obunden. Vi strävar efter miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Värdegrunden bottnar i
bygdens kulturarv från den tid då byalaget även hade ett formellt utvecklings- och
representationsansvar i kommunen.

Aktuellt

Vad händer i Huså just nu
som Byalaget driver

Dokument

Här hitta du alla öppna mötesprotokoll
och stadgar

Bygdemedel

Här hittar du mer information om hur du söker bygdemedel

Byalagets verksamhet handlar om ATT:


• Genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen
• Vara ett av de byalag som är medlemmar i Kallbygdens Intresseförening
• Vara en del i den bygdelokala demokrati kring bygdemedel.
• Ta initiativ till, att äga och driva, att stötta satsningar, engagemang, organisationer
och funktioner som skapar nytta i Huså by
• Äga, driva, utveckla och tillhandahålla lokaler och platser som tjänar som mötes och utvecklingsplatser för Huså by
• Äga ”Huså skola” dvs tidigare skolbyggnaden i Huså by

Aktuellt

Bygdemedel

Oktober är den månad då ansökningar för Bygdemedel skall lämnas in, närmare bestämt den 31/10. Den 28/11 presenteras bygdemedelsansökningarna för Kallbygden i Kall.

ServiceButik

Ett intensivt arbete pågår med kommunen för att få till en lösning att kunna öppna en obemannad butik.

Vägförbättring

Vägplan håller på att tas fram efter att Trafikverket har beslutat medel för denna. Samrådsmöte i Byn kring vägplanen.

VA

Utbyggnation projekteras för att starta i maj 2022 och vara klart i mitten av sommaren 2022.

 

Huså ligger mellan Kallsjön och Åreskutan, en genuin fjällby.