Huså ligger mellan Kallsjön och Åreskutan, en genuin fjällby.

Byalaget i Huså

Håller samman Husås intressen

Byalagets verksamhet är att ta tillvara Huså bys intressen.

Vår verksamhet bygger på samverkan

– i Byn och i Bygden –

– Mellan föreningar –

– Intressen och för Företag –

– Bofast och Besökare-

Huså Byalag är en sammanhållande länk mellan olika föreningar i Huså. Föreningen är en ideell förening som bedriver sin verksamhet utan ekonomiskt vinstsyfte. Vår
värdegrund vilar på demokrati och utgår från allas lika värde. Föreningen är partipolitiskt och religiöst
obunden. Vi strävar efter miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Värdegrunden bottnar i
bygdens kulturarv från den tid då byalaget även hade ett formellt utvecklings- och
representationsansvar i kommunen.

Byalagets verksamhet handlar om ATT:
• Genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen
• Vara ett av de byalag som är medlemmar i Kallbygdens Intresseförening
• Vara en del i den bygdelokala demokrati kring bygdemedel.
• Ta initiativ till, att äga och driva, att stötta satsningar, engagemang, organisationer
och funktioner som skapar nytta i Huså by
• Äga, driva, utveckla och tillhandahålla lokaler och platser som tjänar som mötes och utvecklingsplatser för Huså by
• Äga ”Huså skola” dvs tidigare skolbyggnaden i Huså by

Verksamhetsberättelse Huså Byalag 2022

Under året:
Styrelsen har haft 10 st styrelsemöten, 4 st öppna byalagsmöten,  1 st Bystämma (årsmöte), 2 st halvdagars planeringsmöten och deltagit på kommunfullmäktiges möte i Huså.
Mötena har skett både på skolan och via Teams beroende var deltagarna befunnit sig geografiskt.

Huvudteman har varit:
– skolan: förslag till kontrakt är överlämnat till Lena Gråberg och Ulf Olofsson . Ska gälla från aug. 2023. (Margareta och Thomas)
– fortsatt uppföljning av den gjorda inventeringen, skyddsrond kommer att genomföras.
– Hjärtstartare uppgraderad och servad.
– Vägplan har varit utställd på Herrgården.
– Obemannad butik just nu finns ingen intressent som vill satsa i Huså för få fast boende (84 st)
– bygdemedel har också sökts för underhåll av gamla och bygga nya runt Huså både för sommar och vinter leder (Thomas, Nathalie, Gerd, Johan Martin)

Ambitionen var hög inför hösten MEN då kom arbetsförändringar, sjukdomar och annat som måste gå före. Vi kunde genomföra ansökan om bygdemedel och hålla öppna byalagsöten om detta.

Verksamhetsplan 2023

 •  Husåvägen söka bärighetsmedel
 • Vision Huså (Thomas, Nathalie och Torkel)
 • Skolan – ramp Stein Tore pågående process
 • Skolan säkerhetsrond Norrland Brand (Margareta)
 • Skriva kontrakt lägenhet med Lena och Ulf.
 • Utforma kontrakt med Husåspelet och kyrkan.
 • Bygdemedel /leder (Nathalie …)
 • Bygdemedel / skolbyggnad (Torkel)
 • Hemsida utveckla
 • Medlemslistor, privatpersoner och företag (Margareta)
 • HLR dag
 • Låsbara skåp
 • Trasigt fönster på vinden
 • Butik

Styrelsen

Aktuellt
I Huså gamla skola ordnas aktiviteter för bybor och besökare, Yoga, pingis, filmvisning m.m. Medlemsavgift betalas årsvis.

Liften – Gruvbacken

Gruvbacken har fått nya ägare. Göran är med under denna säsong i bakgrunden medan teamet kommer igång. Kontakt info@grvubacken.se

Teamet

 • Andreas Silow,vd, entreprenör och erfaren företagsledare
 • Ola Persson, platschef, erfaren destinationschef, bl a Norrlandsporten
 • Krim Talia, finans, styrelseproffs och investerare
 • Anders Gustafson, ekonomi, erfaren projektutvecklare och interimschef
 • Lennart Larsson, bygge, byggnadsingenjör med högsta behörighet Riksbehörighet K
 • Ants Neo, eventansvarig, snowboardproffs och målgruppsexpert
 • Pialena Ander, hotell, erfaren entreprenör och skid-/tennisproffs
 • Andreas Hedström, teknik, helikopterpilot, heliskiing, paragliding
 • Kristoffer Sundlin, varumärke och design, ansvarar bl a för Copperhill


Bygdemedel

Ansökningar lämnades in under hösten. Ledgruppen har sökt kompletterande belopp då Hyttstigen visat sig vara väldigt blöd och spång behövs viss sträcka samt övergång till kohagen för att störa kossorna mindre.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida, se längre ner för hur processen ser ut:

ServiceButik

En affär i Huså igen? Ett arbete med plantillstånd för bostadshus som kan innehålla en mindre lokal för t ex obemannad livsmedelsbutik har nu fått tillstånd från kommunen. Arbetsgruppen har undersökt och tagit har en idé om hur vi skulle kunna ha en obemannad butik i Huså, ett koncept som provats på några orter med positivt resultat. Kommunen är positiv till att bevilja bygglov för en butik i Huså, vilket är glädjande. Det som inte är så glädjande är att Butikskedjorna tycker underlaget är för litet i Huså. Arbetet fortlöper dock med att försöka hitta en både en partner för varuleverans samt en lösning för själva driften lokalt. Förslag ses just nu över för vart butik skulle kunna placeras, tillsammans med ett bostadshus. Under 2023 hoppas vi fler vill engagera sig i att driva frågor så att en butik i Huså blir verklighet. Hör av dig till info@husaby.com om du kan tänka dig att bidra för att en butik skall bli av.

Vägförbättring

Vägplan finns nu hos trafikverket. Synpunkter har lämnats in från Byalaget och förhoppningen är stor på att en förbättring av vägen kommer ske om några år. Kom ihåg att fortsätta rapportera om brister på vägen till trafikverket.

VA

Årsmöte för VA-föreningen hölls i april 2023. Presenteras information när den finns byalaget tillgänglig.

Dokument

Stadgar
Verksamhetsberättelser
Noteringar från öppna möten

Bygdemedel

Vill du söka bygdemedel
Läs mer här om de olika stegen
Kontakta byalaget för mer information och hjälp (info@husaby.com)