Huså ligger mellan Kallsjön och Åreskutan, en genuin fjällby.

Byalaget i Huså

Håller samman Husås intressen

Byalagets verksamhet är att ta tillvara Huså bys intressen.

Vår verksamhet bygger på samverkan

– i Byn och i Bygden –

– Mellan föreningar –

– Intressen och för Företag –

– Bofast och Besökare-

Huså Byalag är en sammanhållande länk mellan olika föreningar i Huså. Föreningen är en ideell förening som bedriver sin verksamhet utan ekonomiskt vinstsyfte. Vår
värdegrund vilar på demokrati och utgår från allas lika värde. Föreningen är partipolitiskt och religiöst
obunden. Vi strävar efter miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Värdegrunden bottnar i
bygdens kulturarv från den tid då byalaget även hade ett formellt utvecklings- och
representationsansvar i kommunen.

Byalagets verksamhet handlar om ATT:
• Genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen
• Vara ett av de byalag som är medlemmar i Kallbygdens Intresseförening
• Vara en del i den bygdelokala demokrati kring bygdemedel.
• Ta initiativ till, att äga och driva, att stötta satsningar, engagemang, organisationer
och funktioner som skapar nytta i Huså by
• Äga, driva, utveckla och tillhandahålla lokaler och platser som tjänar som mötes och utvecklingsplatser för Huså by
• Äga ”Huså skola” dvs tidigare skolbyggnaden i Huså by

Verksamhetsberättelse Huså Byalag 2022

Byalagets styrelsen har bestått av:
Stein Tore Voll, ordförande
Tina Arenstig, sekreterare
Margareta Ahlgren, kassör
Torkel Öste, ledamot
Anna Penttinen-Rapp,ledamot
Lennart Forss, ledamot
Nathalie Barmyr, ledamot
Thomas Wingate, suppleant

Under året:
Styrelsen har haft 10 st styrelsemöten, 4 st öppna byalagsmöten,  1 st Bystämma (årsmöte), 2 st halvdagars planeringsmöten och deltagit på kommunfullmäktiges möte i Huså.
Mötena har skett både på skolan och via Teams beroende var deltagarna befunnit sig geografiskt.

Huvudteman har varit:
– skolan: förslag till kontrakt är överlämnat till Lena Gråberg och Ulf Olofsson . Ska gälla från aug. 2023. (Margareta och Thomas)
– fortsatt uppföljning av den gjorda inventeringen, skyddsrond kommer att genomföras.
– Hjärtstartare uppgraderad och servad.
– Vägplan har varit utställd på Herrgården.
– Obemannad butik just nu finns ingen intressent som vill satsa i Huså för få fast boende (84 st)
– bygdemedel har också sökts för underhåll av gamla och bygga nya runt Huså både för sommar och vinter leder (Thomas, Nathalie, Gerd, Johan Martin)

Ambitionen var hög inför hösten MEN då kom arbetsförändringar, sjukdomar och annat som måste gå före. Vi kunde genomföra ansökan om bygdemedel och hålla öppna byalagsöten om detta.

Verksamhetsplan 2023

 •  Husåvägen söka bärighetsmedel
 • Vision Huså (Thomas, Nathalie och Torkel)
 • Skolan – ramp Stein Tore pågående process
 • Skolan säkerhetsrond Norrland Brand (Margareta)
 • Skriva kontrakt lägenhet med Lena och Ulf.
 • Utforma kontrakt med Husåspelet och kyrkan.
 • Bygdemedel /leder (Nathalie …)
 • Bygdemedel / skolbyggnad (Torkel)
 • Hemsida utveckla
 • Medlemslistor, privatpersoner och företag (Margareta)
 • HLR dag
 • Låsbara skåp
 • Trasigt fönster på vinden
 • Butik

Styrelsen

Aktuellt
I Huså gamla skola ordnas aktiviteter för bybor och besökare, Yoga, pingis, filmvisning m.m.

Liften – Gruvbacken

Liften är fortfarande inte såld och det finns en grupp som arbetar för att hitta en lokal lösning med ägande och drift av ortsbefolkningen. Huså Åkglädje, en förening med barn/ungdomsverksamhet vardagskväll i skidbacken. Välkommen som barn eller barnbarn på besök.


Bygdemedel

För ansökningar gjorda 2022 finns det 9 792 802 kr att fördela och i eller nära Huså kommer följande projekt att bidrag:
– Huså Herrgård har beviljats 994 250 kr för upprustning av bygdegård
– Husåspelet har beviljats 25 000 kr för reparation av torpet på Ol’Svens
– Huså byalag har beviljats 100 000 kr för grundförstärkning av Huså G:a skola, samt 655 750 kr för upprustning av leder (avdrag från ansökan då projektering inte får göras inom ramen för bygdemedel)
– Västjämtlands Snöskoterområde EK förening har beviljats 562 000 kr för upprustning av skoterleder som inkluderar leder i bla Huså
– M/S Drottning Sophia Ek Föreninge som trafikerar Huså har beviljats 240 000 kr för modernisering av byssan

Huså VA samfällighetsförening och Östertorpens samfällighet avslag på sina ansökan om kabeldragning och renovering
M/S Drottning Sophia Ek förening fick avslag på sina ansökningar om Huså Herrgårdsbrygga samt Brygga i sundet

Du kan läsa mer om ansökningarna här:

ServiceButik

En affär i Huså igen? Ett arbete med plantillstånd för bostadshus som kan innehålla en mindre lokal för t ex obemannad livsmedelsbutik har nu fått tillstånd från kommunen. Arbetsgruppen har undersökt och tagit har en idé om hur vi skulle kunna ha en obemannad butik i Huså, ett koncept som provats på några orter med positivt resultat. Kommunen är positiv till att bevilja bygglov för en butik i Huså, vilket är glädjande. Det som inte är så glädjande är att Butikskedjorna tycker underlaget är för litet i Huså. Arbetet fortlöper dock med att försöka hitta en både en partner för varuleverans samt en lösning för själva driften lokalt. Förslag ses just nu över för vart butik skulle kunna placeras, tillsammans med ett bostadshus. Under 2023 hoppas vi fler vill engagera sig i att driva frågor så att en butik i Huså blir verklighet. Hör av dig till info@husaby.com om du kan tänka dig att bidra för att en butik skall bli av.

Vägförbättring

Vägplan finns nu hos trafikverket. Synpunkter har lämnats in från Byalaget och förhoppningen är stor på att en förbättring av vägen kommer ske om några år. Kom ihåg att fortsätta rapportera om brister på vägen till trafikverket.

VA

Årsmöte för VA-föreningen hölls i april 2023. Presenteras information när den finns byalaget tillgänglig.

Dokument

Stadgar
Verksamhetsberättelser
Noteringar från öppna möten

Bygdemedel

Vill du söka bygdemedel
Läs mer här om de olika stegen
Kontakta byalaget för mer information och hjälp (info@husaby.com)