Samverkan i Huså

Byalaget
Byalaget

Byalaget håller samman alla intresseföreningar i Huså by

Husåspelet
Husåspelet

Föreningen Husåspelet är en ideell förening. Du som delar föreningens värdegrund är varmt välkommen som medlem.

Huså VA
Huså VA

VA föreningen driver Husås intressen för en miljömässigt hållbar lösning för boende och fritidsboende i Huså

Huså Väg
Huså Väg

Vägföreningen har hand om Husås vägar och jobbar även med vägen till Huså

Byalaget

Byalaget är den föreningen som länkar alla föreningar i Huså. Bylaget driver även uthyrning av boende och konferenslokaler i Husyås bykärna

Husåspelet

Föreningen Husåspelet bildades 1978 med syfte att möjliggöra musikteatern Husåspelet om Huså och Huså bruks historia. Föreningen Husåspelet skapar, lever och erbjuder kultur i Huså – och när det behövs – på andra platser här i världen.

Huså VA-förening

Vatten och avlopp är en central funktion i Husås infrastruktur.

Huså vägförening

Huså vägförening är en central funktion i Husås infrastruktur

 

Huså ligger mellan Kallsjön och Åreskutan, en genuin fjällby.