Huså ligger mellan Kallsjön och Åreskutan, en genuin fjällby.

Om Huså by

historian om Kopparepoken som byggde Huså by – Till Nutidens Historia

historien Om huså, Storhetstiden började när Anders Floor gör ett större fynd kopparmalm på norra sidan om Åreskutan. Idag är Huså By ett litet samhälle med stort hjärta

Historien om Huså

Året är 1742 och norrmannen Anders Floor gör ett större fynd av kopparmalm på norra sidan av Åreskutan, 3 km ovanför Huså by. Två år senare görs en lika stor upptäckt av kopparmalm på den östra sidan om Åreskutan, vid Fröå. Anders Floor var anställd som teknisk expert av ett gruvbolag som bröt kopparmalm vis Snasahögarna sedan 1738. Efter malmen tagit slut flyttades verksamheten över till Huså 1742 och bröts från både Huså och Fröå från 1744. Arbetkraften rekryterades från Bergslagen, framförallt från Falun. Från att ha varit öde växte nu Huså i rask till till att bli Jämtlands största ort och förblev så i 80 till Östersund gick förbi. Kopparen fraktades kopparen till Sundsvall i roddbåtar över sjöarna, Kallsjön, Liten, Storsjön och Revsundsjön. På 1800-talet började kopparfrakten istället gå till Norge (Verdalsören).

1840 uppnåddes produktionsrekord med framställning av 40 ton ren koppar. Det fanns som mest fyra hyttor ingång samtidigt, Huså, Fröå, Slagån och Semlan. 1857 hade kopparverket 244 anställda varav 176 gruvarbetare. Bönderna i socknarna Kall, Åre och Undersåker utnyttjades som arbetskraft. Med statens hjälp tivngades de utföra dagsverken åt kopparverket. De transporterade malm och träkol med sin egna hästar och tidvis kolade de åt bruket. 1860 fanns bara Husås hytta kvar som las ner 1881 och brukets verksamhet hade flyttats över till skogsdrift. Under högdagsperioden byggdes Huså Herrgård, 1834-1837 och uppfördes som bostad åt bruksdisponent Gustaf Adolf Montgomery och hans familj. Huvudägare av gruvolaget var då grosshandlare Gustaf Beskow. Det är Gustaf Montgomerys byst Batte Sahlin skapade 1993 som kan beskådas i blomsterrundeln. Oscar II besökte gruvbolaget 1873 på sin kröningsresa till Norge och övernattade på Huså Herrgård. Rummet finns bevarat och kan beskådas.

I början av 1900-talet las bruksverksamheten ner och Huså Herrgård lämnades att förfalla.

Det bubblar i Huså

Huså är en liten genuin fjällby placerad mellan den välkända Åreskutan i söder och Kallsjön i norr. Från att ha varit en klassisk avfolkningsbygd i norrländskt inland ligger plötsligt ett större antal bygglovsansökningar på kommunens skrivbord och flera barnfamiljer är på väg in i byn. Idag finns det knappt 100 fast boende i byn och fritidsboende är betydligt större. Engagemanget run Kallsjön är starkt, så även i Huså med många intresseföreningar, Crowd-funding är inget nytt begrepp i Huså, snarare ett kulturarv.

Den moderna tidens byutveckling

1970-talet

På många sätt står Huså i samma situation som på 70-talet då en lång trend av avfolkning bröts tack vare en stor kultursatsning. Manuset för Husåspelet presenterades 1978 av konstnären Batte Sahlin och hon lyckades tillsammans med kolleger från Teater Narren i Stockholm övertyga byborna om genomföra projektet. Husåspelet handlar om kopparverksepoken i Huså från 1742 till slutet av 1800-talet. 1979 hade Husåspelen premär och det blev en stor succé med fina recensioner och än idag är Husåspelet av stor vikt för bygden och jubileringspelades 2019.

1974 färdigställde Länsmuséet på uppdrag av Åre komun tre röjda och skyltade vandringsleder med infromationsfoldrar inom gruvområdet, den så kallade Hyttstigen, Gruvstigen och Fäbodstigen.

1979 bildades Föreningen Huså Herrgård på initiativ av Sixten Karlsson och Bengt Ocklind med syftet att renovera och bevara Huså Herrgård som var förfallit i många decennier. Huså Herrgård byggdes av Kopparverket på 1830-talet. Renoveringen startade 1984 och slutfördes 9 år senare, 1993 efter att ha återuppbggt det stora timmerhuset som rivits under tidigt 1900-tal. Renoveringen fortsatte under 2005-2007 med det stora gruvkulturella projektet då de två flyglar som rivits under 1930-talet återuppbyggdes.

1980 och 1990-talet

1983 bildades bybor och fritidshusägare Huså Lift förening. Föreningen gick in med många ideealla timmar, egna pengar och tillsammans med både lån och bidrag stod skidanläggningen klar 1984 med skidlift, restaurang och snövesslor. Arne Hyttstrand upplät mark för uthyrningsstugor och några år senare byggdes ett vandrarhem i anslutning till stugorna med namnet Hyttgården. 1999 tog Göran Folkesson över skidanläggningen och har drivit den till 2021 under namnet Gruvbacken.

Under 80-talet ökade inflyttningen till Huså och behovet av barnomsorg och samhällservice ökade. Under 90-talet sprudlade samhällsutvecklingen, Stockholms stad en stugby och konferensanläggning för sin personal och med det byggdes även en ny butikslokal och en gemensam lösning för Vatten och avlopp med tillhörande förening Huså VA-förening. I början av 90-talet bildades även föreningen för M/S Drottning Sophia med medlemmar runtom Kallsjön. Drottning Sophia var ett av flera fartyg som gick i passargerartrafik under tidigt 1900-tal men har även använts som bogseringsbåt för timmer. Föreningen köpte tillbaka fartyget, som sålts söderut och rustade upp henne. Sedan 1992 går Drottning Sophia åter i trafik på Kallsjön.

Under 90-talet startade också flera företagsverksamhet med bas i Huså. 1991 startade Huså- Åreskutans Fjällridning med ridturer på islandshästar. Idag driver Hanna verksamheten och har uttökat med ridskola i Mörsil. 1995 startades Huså bröd av Ylva Forsberg och i samband med att Husö Getgård upphörde (Startat av makarna Börje och Mildred 1977) gjordes det gamla mejeriet om till bageri. Tillsammans med sin bror, Markus har de bakat sitt spisbröd sedan dess.

2000-talet

Om 80 och 90-talet blomstrade har 2000-talet varit tufft för Huså, 2002 lades både förskola och skola ner efter en lång skolhistorik. Skolbyggnaden byggdes av gruvbolaget 1852 och har tagits över av byalaget som gjort om den till boende och konferenslokal. 2003 tvingades även mataffären stänga. Byborna med Mats Tysk och Håkan Fernström i spetsen drev ett gruvkulturellt projekt med syftet att rusta up Gruvvägen, upprustning av gruvarbetartorpet, informationsskyltar, byggnation av vindskydd vid Bjelkes gruva, anläggning av trappa samt utbyggnad av gruv och bruksmuseum.

2020-talet

Knappt 20 år senare blåser nybyggarandan i Huså med ca 30 nya fastigheter invid liften och ytterligare 13 vid odlingen, VA-anläggningen rustas upp för att klara dagens miljökrav. Husåliften får ny ägare och barnfamiljer flyttar åter till byn. Huså är byn som vägrar ge upp.