Huså ligger mellan Kallsjön och Åreskutan, en genuin fjällby.

Bygdemedel

Att söka bygdemedel

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden. Det är registrerade organisationer som är öppna för alla och har ett organisationsnummer som kan söka bygdemedel, tex byalag, bygdegårds-, hembygds- och idrottsföreningar eller andra föreningar som verkar i bygden.

Exempel på vad du kan söka bydgemedel för

 • Reparation och upprustning av bydgegårdar
 • Inköp av fast utrustning
 • Markering och upprustning av stigar och leder

Exempel på vad du inte kan söka bydgemedel för:

 • Driftkostnader för byggnader.
 • Inköp av möbler och andra lösa inventarier.
 • Drift eller underhåll av fordon.
 • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag.
 • Investeringar som redan är genomförda.
 • Egen arbetstid.

Dokument som skall bifogas ansökningen är:

 • Organisationsnummer och uppgifter till firmatecknare
 • Verksamhetsberättelse
 • Kort historik om föreningen
 • Konstituerande protokoll
 • Protokoll med beslut om att söka bygdemedel
 • Projektplan (valfri)
 • Ekonomisk kalkyl (valfri)

På länsstyrelsen hemsida hittar du blanketten som används för att söka bygdemedel