Dokument och Stadgar

Håller samman Husås intressen

Byalaget är en ideell förening

Styrelse 2021
Ordförande: Stein Tore Woll

Kassör: Marianne Moverare
Sekreterare: Tina Arenstig
Ledarmot: Torkel Öste, Lennart
Forss, Nathalie Barmyr, Thomas Wingate, vakant

Kontakt: info@husaby.com

Dokument

Planerade mötenLänk till mötesprotokoll
20210911 – Öppet möte20210911 Anteckningar -Klicka här!
20221008 – Öppet möte221008 – Anteckningar -klicka här!
202208 – skrivelse VägplanYttrande Byalaget – klicka här!