Huså ligger mellan Kallsjön och Åreskutan, en genuin fjällby.

Dokument och Stadgar

Håller samman Husås intressen

Byalaget är en ideell förening

Årsmöte 2023 är bokat till 29/4 kl.101-2 i Huså Ga Skola. Efter mötet bjuds det på paj på Herrgården. Verksamhetsberättelse kommer lägga upp här inom kort.

Styrelse 2022
Ordförande: Stein Tore Woll

Kassör: Margareta Ahlgren
Sekreterare: Tina Arenstig
Ledarmot: Torkel Öste, Lennart
Forss, Nathalie Barmyr, Thomas Wingate, vakant

Kontakt: info@husaby.com

Dokument

Planerade mötenLänk till mötesprotokoll
20210911 – Öppet möte20210911 Anteckningar -Klicka här!
20221008 – Öppet möte221008 – Anteckningar -klicka här!
202208 – skrivelse VägplanYttrande Byalaget – klicka här!
20230428 – Årsmöte 2023Kommer inom kort