Dokument och Stadgar

Håller samman Husås intressen

Byalaget är en ideell förening

Styrelse 2021
Ordförande: Stein Tore Woll

Kassör: Marianne Moverare
Sekreterare: Tina Arenstig
Ledarmot: Torkel Öste, Lennart
Forss, Anna Penttinen – Rapp, Nathalie Barmyr, Thomas Wingate

Kontakt: info@husaby.com

Protokoll Byalagets öppna möten

Planerade mötenLänk till mötesprotokoll
20210911 – Öppet möte20210911 Anteckningar -Klicka här!
20211211 Öppet möte kl 13-15