Bygdemedelsansökningar 2022/2023

Huså Byalag – Håller samman Husås intressen

Dokument

Ansökningarna – RubrikLänk till ansökningarna
Ledprojekt Huså – Renovering och upprustning av befintliga leder vinter och sommar samt ny leddragning Ledprojekt Huså -Klicka här!
Renovering Huså skola -Förstärkning av grunden för att förhindra fuktinträngningRenovering Huså Skola!
Värmepump Bonäshamn hamnmagasinVärmepump – klicka här!
Drottning SophiaDrottning Sofia -klicka här!
Elljusspåret i Kallrör-Vassnäs -Ny spårdragningsmaskin -Trackroller Trackroller -klicka här
Västra Kall – Renovering av kök på FuttenKök på Futten-klicka här
Husåspelet – Reparation av Torpet på HusåspelsplatsenHusåspelet-klicka här
Huså Herrgård -RenoveringHuså Herrgård-klicka här